Limes proizvodi
Univerzalni koncentrat za čišćenje različitih površina. Efikasno čisti staklo, porcelan, keramiku, drvo, bojene površine.
Autor: Limes
13.01.2024. 11:03
Dostupni jezici: srpski

UNIVERZALNI KONCENTRAT 500ml
Eco friendly / Phosphate free
Koncentrovani deterdžent
Efikasno čisti staklo, porcelan, keramiku, drvo, bojene površine. Može se koristiti za skidanje fleka od kafe, rđe, masnoće, voća, mastila, flomastera, šminke, farbe sa tepiha, rublja i drugih tkanina, kao i za pranje automobila i mašina.
Namena: Za čišćenje različitih vrsta površina.
Način upotrebe: Za čišćenje keramike, stakla i porcelana koristi se u odnosu 1:8 (odnos koncentrata i vode). Kod nakita, automobila i raznih vrsta podova u odnosu 1:5. Kod mrlja od krvi, flomastera, mastila, šminke koncentrat se nanosi nerazblažen. Posle čišćenja i pranja tretiranu površinu isprati vodom.
Sastav/Ingredients: 15-30% anjonski surfaktant, 5-15% nejonski surfaktant , miris (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehide, 4-tert Butyl ciclohexyl acetate, Hexyl cinnamic aldehide, Linalool, Musk ketone.