Limes proizvodi
PDP koncentrat za dezinfekciju podova i drugih površina. Deluje na bakterije, viruse i gljivice.
Autor: Limes
13.01.2024. 11:13
Dostupni jezici: srpski

PDP KONCENTRAT 500ml
Pokazuje snažno antiseptičko delovanje odmah po nanošenju. Deluje na bakterije, viruse i gljivice. Koristi se za tretiranje i dezinfekciju svih čvrstih površina, podova, nameštaja, kvaka na vratima i posebno u prostorijama koje isrovremeno koristi više lica ( banke, trgovine, ambulante). Ponavlja se u toku osam sati što zavisi od kontaminacije. Za domaćinstva je dovoljan jedan tretman dnevno.
Analize su pokazale da ne postoji mogućnost rezistencije mikroorganizama na dejstvo ovog sredstva te se može koristiti kontinuirano u rutinskoj dezinfekciji i slučajevima incidentnih situacija.
Namena: Sredstvo za dezinfekciju podova drugih čvrstih površina.
Način upotrebe: Nanosi se na prethodno mehanički očišćene površine. Po svakom m2 površine potrebno je 10 ml dezinficijensa. Potrebno je na površine koje se dezinfikuju naneti dovoljnu količinu dezinficijensa pomoću raspršivača ili na čistu tkaninu (gaza, krpa, mop, džoger) tako da površine nakon nanošenja ostanu vlažne najmanje 2 minuta. Nakon toga, tretiranu površinu isprati vodom, prebrisati papirnim ubrusom.
Aktivna supstanca: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid (68424-85-1)...5%.